Poslušajte novi: 68. broj zvučnog časopisa Kameni vrhunci glasila Saveza slijepih Herceg-Bosne za mjesec ožujak-travanj 2018.

novi broj kameni.fw

Poslušajte novi 68. broj Kamenih vrhunaca za ožujak -travanj 2018. godine ili putem audio player-a na desnoj strani ...

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa Saveza

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa

Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila za potrebe programa Saveza

Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila za potrebe programa

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

unblind

Z A K LJ U Č C I sa Konferencije „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na ...

Održana druga konferencija na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

mostar

U Mostaru 4. i 5 . studenog održana je druga konferencija ne temu primjene UN konvencije o pravima OSI sa posebnim ...

Konferencija u Kupresu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

kupres

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je 30. rujna i 1. listopada u sklopu apliciranog ...