Poslušajte novi: 66. broj zvučnog časopisa Kameni vrhunci glasila Saveza slijepih Herceg-Bosne za mjesec studeni-prosinac 2017.

novi broj kameni.fw

Poslušajte novi 66. broj Kamenih vrhunaca za studeni -prosinac 2017. godine ili putem audio player-a na desnoj strani ...

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

unblind

Z A K LJ U Č C I sa Konferencije „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na ...

Održana druga konferencija na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

mostar

U Mostaru 4. i 5 . studenog održana je druga konferencija ne temu primjene UN konvencije o pravima OSI sa posebnim ...

Konferencija u Kupresu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

kupres

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je 30. rujna i 1. listopada u sklopu apliciranog ...

Položaj slijepih i slabovidnih osoba u našem društvu

slijepi video

Rođena je 1976. u Böblingenu, Njemačka, ali od prve godine života živi u Koprivnici gdje je završila osnovnu ...

Zvučni časopis Saveza slijepih Herceg-Bosne

headphones

Zvučni časopis Kameni vrhunci je glasilo Saveza slijepih osoba Herceg-Bosne. Časopis se snima u studiju Saveza ...