NABAVKE

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa Saveza

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa

Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila za potrebe programa Saveza

Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila za potrebe programa