NABAVKE

Drugi javni poziv za licitaciju vozila Saveza

placeholdresavezshb.fw

Drugi javni poziv za prikupljanje ponuda radi javne prodaje / licitacije motornog vozila u vlasništvu ...

Javni poziv za licitaciju motornog vozila Saveza slijepih

placeholdresavezshb.fw

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi javne prodaje / licitacije motornog vozila u vlasništvu ...

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pisač

placeholdresavezshb.fw

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uredski i potrošni materijal

placeholdresavezshb.fw

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača za motorno vozilo

placeholdresavezshb.fw

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za motorno

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa Saveza

placeholdresavezshb.fw

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa