Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala u sklopu programa Saveza

placeholdresavezshb.fw

26.3.2018. Izvršna direktorica Saveza slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je dana ...

Odluka o pokretanju postupka nabavke motornog vozila za potrebe programa Saveza

placeholdresavezshb.fw

22.2.2018. Upravni odbor Saveza slijepih Herceg Bosne - Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici ...

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

unblind

Z A K LJ U Č C I sa Konferencije „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na ...

Održana druga konferencija na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

mostar

U Mostaru 4. i 5 . studenog održana je druga konferencija ne temu primjene UN konvencije o pravima OSI sa posebnim ...

Konferencija u Kupresu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

kupres

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je 30. rujna i 1. listopada u sklopu apliciranog ...

Položaj slijepih i slabovidnih osoba u našem društvu

slijepi video

Rođena je 1976. u Böblingenu, Njemačka, ali od prve godine života živi u Koprivnici gdje je završila osnovnu ...