Djelanost, ciljevi i zadaće Saveza

Savez slijepih Herceg Bosne – Mostar je društveno – humanitarna, slobodna, dragovoljna, vanstranačka, nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja županijske, međuopćinske i općinske udruge slijepih u jedinstvenu organizaciju – Savez, a u svrhu ostvarivanja posebnih i drugih prava radi zadovoljavanja posebnih i drugih potreba, uspostavljanja i unaprjeđivanja, zaštiti i skrbi slijepih.
– prati. analizira i razmatra stanje i primjenu propisa na području prevencije sljepoće. posebne zaštite slijepih i okoliša u kojemu oni rade i žive. te pokreće inicijativu pred nadležnim tijelima vlasti za donošenje mjera. zakonskih i drugih propisa za unapređivanje pravnog. socijalno-ekonomskog položaja slijepih osoba. te se zalaže za njihovu dosljednu primjenu.
– usklađuje i usmjerava aktivnosti i suradnju udruga – članica Saveza, i predlaže akcije od zajedničkog interesa,
– surađuje sa nadležnim tijelima u pitanjima od značaja za rješavanje ukupne problematike slijepih,
– prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja, rehabilitacije,zapošljavanja i zaštite slijepih osoba,
– djeluje na zadovoljavanju specifičnih potreba slijepih
– podstiče nabavku tiflo-tehničkih pomagala, očnih proteza i sl.,
– potiče športske, šahovske . rekreativne i kulturne aktivnosti i organizira odmor za slijepe,
– potiče organiziranje gospodarske djelatnosti radi djelotvornijeg rješavanja
zapošljavanja slijepih sukladno zakonu,
– potiče kulturne i umjetničke aktivnosti i manifestacije slijepih,
– organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost sukladno zakonu -razmatra i obavlja i druge poslove vezane za provođenje utvrđene politike i stavova Saveza.

CJELOVITI STATUT SAVEZA