Konferencija u Kupresu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je 30. rujna i 1. listopada u sklopu apliciranog projekta koji je odobren iz sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine ostvarenih temeljem naknada za privređivanje igara za sreću održava dvodnevnu konferenciju na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe  osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

kupres1

Konferencija je okupila 26 sudionika predstavnika udruga slijepih osoba sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Sudionici konferencije su diskutirali o primjeni UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite slijepih, obrazovanja, rada i zapošljavanja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i pristupačnosti za slijepe osobe.

Na kraju konferencije sudionici su predložili i usvojili određene zaključke.

Organizator će u narednom periodu na temu primjene UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom održati još jednu konferenciju.

kupres2