JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA SLIJEPIH NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Jačanje kapaciteta

U sklopu projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih na području Federacije Bosne i Hercegovine kroz edukaciju i poboljšavanje životnih uvjeta slijepih osoba“  poduzete su aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba u smislu stjecanja potrebnih znanja  i sposobnosti rukovodećih osoba i aktivista u organizacijama slijepih i poboljšavanja uvjeta rada i djelovanja organizacija slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i poboljšavanje životnih uvjeta slijepih osoba na području djelovanja Saveza. U tom smislu Savez je poduzeo aktivnosti oko pružanja stručno- savjetodavne pomoći i osiguranja pomagala kao što reproduktori zvučnih knjiga i pomagala za prevenciju zdravlja koja su prilagođena slijepim osobama, koji su dodijeljeni članicama Saveza. Ovaj projekt je financiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.