Značajna potpora slijepima u FBiH

Sretni smo kada mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu pored poteškoća i problema sa kojima se susreću slijepe osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine prenijeti i pozitivne informacije o aktivnostima organizacija slijepih u Federaciji BiH. Stoga, u cijelosti prenosimo tekst sa naslovom “Značajna potpora slijepim osobama” objavljena na www.kupreskiradio.com

“Šestu godinu zaredom Savez slijepih Federacije BiH, na čelu sa izvršnim direktorom Saveza Almasom Kulovićem uspješno implementira projekte potpore udruženjima i savezima slijepih u FBiH u cilju umrežavanja i jačanja njihovih kapaciteta odnosno radi sveukupne afirmacije i emancipacije slijepih u FBiH. Kroz ranije projekte kantonalnim udruženjima i savezima slijepih u FBiH, kao vid tehničke potpore, Savez slijepih FBiH je uručio računare, laptope, mobitele, faksove, štapove za slijepe i dr.

Prilikom uručivanja navedene opreme i posjeta kantonalnim udruženjima i savezima F BIH ekspertni tim Saveza u sastavu Zuko Fikret, Zravko Cigić, Veselin Rebić, Almas Kulović i njihovi asistenti Izet Zuko i Nermin Mustafić sa čelnicima kantonalnih i općinskih udruženja i saveza slijepih razgovarali su o sljedećim temama;

 o implementaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021,

 o provođenju i primjeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom,

 o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zažtiti porodice sa djecom,

 o primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju lisca sa invaliditetom u F BiH i funkcioniranju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,

 o donošenju Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom u F BiH i dr.

Pored informativnog i edukativnog aspekta pomoći imenovanim su pružene i osnovne informacije o tehnikama javnog zagovaranja, vođenju kampanja, pisanju projekata i programa, sve u cilju da isti efikasnije promovišu i zagovaraju prava slijepih osoba u Federaciji BiH

.U periodu od 16.11-20.12.2018. godine svim kantonalnim udruženjima i savezima slijepih u F BIH uručeni su računari kako slijedi:

 Udruga slijepih osoba Posavske županije, Orašje

 Udruga slijepih osoba Hercegbosanske županije, Livno

 Udruga slijepih osoba Srednjobosanskog kantona, Novi Travnik

 Savez udruženja slijepih građana ZE-DO kantona , Zenica

 Udruženje slijepih građana BPK, Goražde

 Udruga slijepih građana USK, Bihać

 Savez udruženja slijepih građana TK, Tuzla

 Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Sarajevo

 Udruga slijepih osoba županije Hercegovačko-neretvanske, Mostar

 Udruga slijepih osoba Zapadno-hercegovačke županije, Široki Brijeg”

 

Zahvaljivamo se našem dugogodišnjem suradniku i prijetelju Josipu Iviću koji je s nama podijelio ovu informaciju.