Radno – konzultativni sastanak predstavnika udruga slijepih

IMG_20210707_140217

U kongresnoj dvorani hotela “Kupres” u Kupresu 7. srpnja održan je radno – konzultativni sastanka predstavnika udruga i udruženja slijepih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Tema ovog sastanka je bio nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata koji se trenutno nalazi u javnoj raspravi. Na sastanku su predstavnici i aktivisti u organizacijama slijepih detaljno razmotrili nacrt ovog zakona i donijeli određene zaključke i smjernice u smislu  daljnjeg djelovanja organizacija slijepih kada je riječ o nacrtu ovog zakona.