Iz sredstava naknada po osnovu igara za sreću realiziran je projekt “Jačanje kapaciteta organizacija slijepih na području FBiH”

U sklopu apliciranog projekta "Jačanje kapaciteta organizacija slijepih na području Federacije Bosne i Hercegovine" ...