Iz sredstava naknada po osnovu igara za sreću realiziran je projekt “Jačanje kapaciteta organizacija slijepih na području FBiH”

U sklopu apliciranog projekta “Jačanje kapaciteta organizacija slijepih na području Federacije Bosne i Hercegovine” koji je podržan iz sredstava naknada za privređivanje igara na sreću provedene su aktivnosti koje su se odnosile na jačanje kapaciteta Saveza slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine i organizacija slijepih na području Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz navedeni projekt poboljšani su uvjeti rada i djelovanja Saveza izvođenjem radova na adaptaciji prostorija Saveza. Izvršena je i dodjela pomagala i opreme za pet udruga slijepih na području djelovanja Saveza s ciljem poboljšavanja kapaciteta ovih organizacija i životnih uvjeta njihovih članova.

IMG_20211221_120333IMG_20211221_121242IMG_20211221_121816