8. sjednica Upravnog odbora Saveza slijepih Herceg Bosne-Federacije BiH

Dana 11.12.2023. godine u sali hotela “Kupres” u Kupresu održana je 8. sjednica Upravnog odbora Saveza slijepih Herceg Bosne-Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući na sjednici bio je g. Zdravko Cigić, koji je nakon pozdravne riječi konstatirao da su na sjednici nazočna 4 (četiri) člana od 5 (pet) i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje pa je predložen dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Predsjednik je informirao nazočne članove o aktivnostima koje je Savez poduzimao u proteklom periodu. Na sjednici je prihvaćen prijedlog programa rada za 2024. godinu, te je isti upućen Skupštini na usvajanje, kao i prijedlog financijskog plana za 2024. god. Donesen je i niz odluka i zaključaka iz nadležnosti Upravnog odbora Saveza slijepih Herceg Bosne-Federacije BiH.