Održana druga konferencija na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

U Mostaru 4. i 5 . studenog održana je druga konferencija ne temu primjene UN konvencije o pravima OSI sa posebnim osvrtom na prava i mogućnosti slijepih osoba u Federaciji BiH. Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine je organizirao ovu konferenciju u sklopu apliciranog projekta koji je podržan iz sredstava igara na sreću unutar Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Na konferenciji je razmatrana primjena UN konvencije o pravima OSI u oblastima od posebnog interesa za slijepe osobe kao što su socijalna, zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad i zapošljavanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije i pristupačnost.

mostar1

Na konferenciji je sudjelovalo 23 predstavnika udruga slijepih osoba, kao i predstavnici drugih organizacija osoba sa invaliditetom, koja su diskutirali i usvojili određena zaključke i smjernice za daljnje djelovanje udruga i organizacija slijepih osoba.